Halamid

Universalvådedesinfektion til alle husdyr, med dokumenteret effekt overfor bakterier og vira. Må bruges til drikkevandssystemer. Halamid kan bl.a. bruges i drikkevandssystemer.

Info

Information om Halamid

Den fremragende effekt af Halamid® mod uønskede bakterier og vira er bekræftet af talrige laboratorie- og feltforsøg for alle dyregrupper.

 • Kan ikke forårsage resistens
 • Ingen tæring på materialer
 • Kan anvendes til alle former for desinfektion
 • Kan tilsættes drikkevande i promiller

Smittebeskyttelse og god hygiejne er vigtig for alle parter i hele ”jord til bord" kæden og starter med en effektiv desinfektion i stalden. Halamid® er et desinfektionsmiddel, som kan bruges på alle områder, der behøver at blive desinficeret, som f.eks. stalde, udstyr, køretøjer og klovbade.
Landmænd bruger Halamid® ved at sprøjte og forstøve.
 
Ved al desinfektion, uanset om det er i bedriften eller klinikken, bruges Halamid®. Der kan ikke opstå resistens (Modstandsdygtighed) overfor Halamid®.
 
I malkekvægbesætninger bruges Halamid® ved desinfektion af yver samt malkeudstyr. I fjerkræavl bruges Halamid blandt andet ved desinfektion af rugeæg. I minkavl til desinfektion af tråd bure.
Til heste bruges Halamid® imod Muk, Sur Stråle og Ringorm med en opløsning på 2%.

Ingen risiko for resistens

Efter forudgående rengøring desinficeres arbejdsborde, udstyr og knive med en 0,3 - 0,5 % Halamid®-opløsning. Produktet skal virke i 5 minutter.

I henhold til internationale bestemmelser skal overflader, der kommer i kontakt med fødevarer, renses med rent vand efter brug af rengøringsmidler og desinfektionsmidler. Halamid® er let at skylle af og efterlader på grund af sin gode opløselighed i vand ingen rester.

Anvendelse

Desinfektionsmidler benyttes i stor udstrækning i fødevareindustrien. Adskillige studier har vist, at visse bakterier er i stand til at udvikle resistens over for visse kvartære ammoniumforbindelser, et fænomen der kaldes erhvervet resistens. Dette giver en række resistente bakteriestammer, som naturligvis er et stort problem i forhold til hygiejne og sikkerhed.

Denne risiko findes ikke med Halamid®, der reagerer via irreversibel oxidering, så mikroorganismerne ikke har mulighed for at tilpasse sig eller blive resistente. Derfor kan Haiamid® benyttes hele året rundt i forbindelse med produktion af fødevarer.

 

 

Produktgalleri

View the embedded image gallery online at:
https://jorenku.dk/da/jorenku-hygiene/halamid#sigProId985f2b7192

Halamid® fås i følgende størrelser

 • 25 x 100g.
 • 1 kg. & 6 kg. og 25 kg.

 

Halamid® er et unikt produkt

 • Bredt anvendelsesområde
 • Ætser ikke ved brug i opløsninger
 • Enkelt og alsidigt i brug
 • Stabilt
 • Let biologisk nedbrydeligt
 • Ingen risiko for udvikling af resistente mikroorganismer

 

Brugen af Haiamid® som desinfektionsmiddel kan være underlagt lokal lovgivning, og der kan være krav om registrering. Rådfør dig med de lokale myndigheder, eller kontakt os, så vi kan undersøge bestemmelserne om registrering i dit land.

Informationerne i denne publikation er efter vores bedste overbevisning korrekte og præcise, men uden garanti, medmindre den er udtrykkelig givet. Da betingelserne for brugen ligger uden for vores kontrol, fraskriver vi os ethvert ansvar, inklusive for eventuelle lovovertrædelser, der måtte opstå i forbindelse med brugen af disse produkter, data eller forslag. August 2008

I malkekvægbesætninger bruges Halamid ved desinfektion af yver samt malkeudstyr. I fjerkræavl bruges Halamid blandt andet ved desinfektion af rugeæg. I minkavl til desinfektion af tråd bure. Til heste bruges Halamid imod muk, sur stråle og ringorm med en opløsning på 2%.

Anbefalet koncentration

Anvendelsesformer

Koncentration

Bemærkninger

Overflade og stalddesinfektion ved hjælp af spray

0,5-1%

0,3 l/m2

Overflade og stalddesinfektion ved forstøvning

2%-3%

40-50 ml/m3

Desinfektion af køretøj

1%

 

Desinfektion af vandsystem

0,5%

Rens med rent vand

Desinfektion af æg

0,3%

 

Til kontinuerlig drikkevandsdesinfektion

200 gr. + 20 liter vand, doseringspumpen stilles til 2%

Doseringspumpen stilles til en 2% blanding

Til støvlebad ved indgang

2%

Forny så ofte det er nødvendigt

Kopatte desinfektion

0,3%

 

Desinfektion af malkningsudstyr

0,3% - 0,5%

Rens med rent vand

Klovbad

0,5%

Udskiftes efter behov

Til kontinuerlig brug ved vådfodringsanlæg

Iblandes 0,02% = 20 gr. Pr. 1000 kg

Fjerner skimmel, svampe og alle former for bakterier