Hand-Des

Desinfektionsmiddel med langtidsvirkning, anvendes som hånddesinfektion.
Desinfektionsmidlet, den kationiske polymer virker således:

Den kationiske (+ladning) tiltrækker mikroorganismer, som normalt altid er negativt ladede (- ladning). Produktet er en polymer, som omslutter mikroorganismerne, trænger ind og ødelægger den ydre membran på alle mikroorganismer, ved at flytte divalente kationer i cellevæggen.

Processen

Produktet binder sig til de negativt ladede fosforlipider, som er en livsnødvendig del af cellevæggen. Med andre ord kvæles og dør cellen (mikroorganismen).
Denne proces finder sted både på bakterieceller, svampeceller, kappebærende vira og sporer. Produktet er derfor særdeles bredtvirkende overfor næsten alle mikroorganismer såvel som MRSA bakterier.
Midlet bekæmper også bakterier, som er blevet resistente overfor traditionelle desinfektionsmidler, som f.eks. Escherichia coli.

Leveres i 250 ml