Staldren®Green

-    Produktet kan anvendes i økologisk husdyrproduktion

Info

 

Kan anvendes i økologisk brug

Staldren® Green er et dansk produkt, som er gennemtestet af internationale anerkendte laboratorier.

Staldren® Green er særligt skånsom og har en veldokumenteret effekt på de hyppigst forekomne bakterier, vira og svampesporer.

Staldren® Green er fosfatfrit og pH-neutralt, hvilket betyder at det ikke svider eller ætser gulv og staldinventar samt endnu vigtigere - ikke udtørrer dyrenes tynde hud, hvilket ellers kan give anledning til sprækker, som er indgangsvej for bakterier, og som førerer til infektioner og sygdom.

Staldren® Green binder ammoniak til et stadie, hvor dyr og mennesker kan færdes i stalden uden lugtgener og åndedrætsbesvær.

Staldren® Green absorberer fugt og væde, og er derfor særlig effektivt i stalde med høj luftfugtighed.

Staldren® Green desinficerer og renser staldmiljøet, reducerer smittetrykket og sikrer derved en sundere besætning.

Staldren® Green kan anvendes til alle husdyr, og er uundværlig i forbindelse med professionelt dyrehold.

Staldren® Green er ufarligt for både mennesker og dyr, og alt brug af handsker er unødvendigt.

Leveres i sække med 25 kg., samt paller af 10, 20 og 40 sække .
 

 

 

 

Staldren® i brug