Pick Block

Vi har erfaring med at vore Pick Blocke giver beskæftigelse til fjerkræet, således at deres behov for at hakke på hinanden mindskes. En Pick Block på 8 kg. rækker til op til 1.000 høns.

Pick Block kan anvendes i økologisk jordbrugsproduktion i overensstemmelse med Rådets forordning 834/2007 og kommissionens forordning 889/2008,


Anvendelse:

Startstald, sl.fjerkræ:
1 Pick-block pr. 1000 kyllinger
5 stk. Pick-blocks i en startstald med 4800 kyllinger.

Voksestald sl. fjerkræ:
Pick-blocks kan flyttes med kyllingerne ind i voksestalden efter 3-4 uger, og herefter suppleres op. De må nemlig gerne flyttes med kyllingerne, men pga. biosecurity anbefaler vi, at man ikke flytter brugte Pick-blocks bagud i systemet til nye hold. 

Høns, æglægger:
1 Pick-blocks til 1000 høns
Det er bedre, at man har det rigtige antal Pick-blocks i stalden - ikke for mange, netop for at sikre at den holder sig frisk, og at hønsene bevarer deres interesse for Pick-blocks, når de har behovet. Dog skal der sikres en spredning i Pick-blocks, således at alle høns kan komme til, når behovet opstår, - derfor afhænger dette også af staldens indretning. Hvis du for eksempel har en stald eller sektion på 3000 høns, vil det formentlig være optimalt med to Pick-blocks i hver side.

Vejledning: 

Når du sat dem ind i stalden, skal du sørge for at tage pick-blocken ud af baljen, vende baljen om og placere pick-blocken i baljen igen. Dermed har fjerkræet fuld adgang til pick-blocken, og den holdes ren og attraktiv i længere tid.
En Pick-block i hønsestalden bliver optimalt brugt i løbet af ca. 3 uger, hvor hønsene individuelt har skiftende behov. Ved foderskift er det vigtig at hønsene har adgang til Pick-block. 
Hvis du oplever et hurtigere forbrug, kan hønsene under tiden have et større behov. Hvis du er i tvivl om der er problemer i hønseholdet, så kontakt gerne din Staldren konsulent.

Generelt

Da denne Pick-block består af højkvalitetsprodukter specielt afstemt til fjerkræ og dets behov for toppræstationer, vitaminer, mineraler, beskæftigelse og nærringstoffer, behøver man kun én type Pick-block fra kylling til høne, - også uanset om man har konventionelt eller økologisk fjerkræ. 

Derfor er Staldren’s Pick-block altid et hak bedre.
 

 

Opstår der tvivl om anvendelsen, tøv da ikke med at kontakte Jorenku  A/S for yderligere forklaring.