Jernpiller & Triple-Jern

Vitaminrigt jerntilskud fra Jorenku A/S

Jerntilskud til pattegrise

Pattegrise behøver jern for at kunne dække deres behov for en tilstrækkelig mængde hæmoglobindannelse og ikke udvikler anæmi.

Endelige undersøgelser viser at de får dækket en del af deres behov gennem soens mælk, derfor er det nødvendigt at give grisen dette ekstra tilskud af jern.

Ofte injiceres pattegrisen ved 3-5 dages alderen. En intramuskulær injektion med jern kan dog fremprovokere ledbetændelse. Dette minimeres ved tildeling af jern oralt.

Triple-Jern

Triple-Jern er et velsmagende og effektivt jerntilskud, som dækker grisens behov for jern. Trippel jern er baseret på trekomponent jern og indeholder C vitamin, som fremmer optagelsen af jernet. En måling af trippel jern fordelt over tre målinger, viste en tildeling af jern per gris på 1000 mg.

Prøvningsresultat:

Anvendelse:

Tilskud til smågrise til dækning af grisens behov for jern. Strøs på gulvet, hvor der er rent og tørt og hvor soen ikke kan nå det.

Dosering:

Første tildeling starter når grisene er ca. 3-5 dage:

Et bæger/kuld a 15 grise i 3 dage, med en dags mellemrum. F.eks. mandag, onsdag og fredag

Anden tildeling starter når grisene er ca. 14-17 dage:

Et bæger/kuld a 15 grise i 3 dage, med en dags mellemrum. F.eks. mandag, onsdag og fredag

Jern Piller

Jernpiller er et spiseligt vitaminrigt jerntilskud til pattegrise. C vitaminet som indgår styrker slimhinderne og øger optagelsen af jernet. Pattegrisene vender sig hurtigt til at spise jernpillerne da de har en god smag. Produktet består af korn, vitaminer og jern i form af jernoxid og ferrofumarat.

Jernpiller forebygger anæmi hos pattegrise, gylte, søer, orner og kan også bruges til mink og heste. C vitaminet som indgår styrker slimhinder og øger optagelsen af jern.

Anvendelse:

Vitaminberiget jerntilskud til pattegrise til dækning af grisens behov for jern. Strøs på gulvet, hvor der er rent og tørt, og hvor soen ikke kan nå det.

Dosering:

2 g. pr. pattegris tildeles dagligt på et tørt sted fra dag 3 og indtil fravænning

Søer, gylte og orner: 2 spsk af cirka 2 gram per. uge. Kan strøs på foderet.