Visionen hos interessentselskabet Go-Gris I/S, der består af fem ejere, er blandet andet at skabe en landbrugsvirksomhed, der er kendt for at gøre tingene ordentligt og til enhver tid lever op til godt landmandskab.

Samtidig ønsker de at være nytænkende – og der er derfor heller ikke noget mærkeligt i, at de er klar til at gå forrest, når der skal afprøves nye produkter til fremtidens svineproduktion.

Siden midten af august har yngste medejer af Go-Gris – Mads Mogensen – med en produktion på 18.000 smågrise på gården Stenkær ved Østbirk – afprøvet et nyt produkt ”Tangmix” fra Jorenku, der skal kunne erstatte medicinsk zink.

Ifølge direktør for Jorenku, Johnni Pedersen, er der tale om et produkt til iblanding i fodret, der er fremstillet af ren tang og dermed helt uden andre tilsætningsstoffer.

– Der er tale om tang, der høstes i Norges fjorde, fortæller Johnni Pedersen, og påpeger, at der findes flere end 1.000 typer tang, men at det er sammensætningen af specifikke arter, der giver den antiinflammatoriske virkning og dermed er med til at stabilisere grisens mave.

– Hensigten med produktionen af tangmel var oprindeligt at finde alternativer til medicinsk zink, der efter alt af dømme ikke umiddelbart kommer til at være en mulighed i fremtiden – særligt efter den seneste melding fra EU’s medicinagentur, European Medicines Agency, der opfordrer EU-Kommissionen til at forbyde brug af medicinsk zink i svineproduktionen. Og de foreløbige erfaringer med tang tegner da også positivt.

– Formålet er ikke at udøve andre mirakler, end at det skal kunne erstatte zink, påpeger Johnni Pedersen. Og efter godt og vel tre måneders test i smågrisestaldene hos Go-Gris, kan Mads Mogensen da også nikke genkende til, at produktet til fulde lever op til ønsker om at erstatte zink med tang.

Mads Mogensen, der som godkendt foderfabrik på Stenkær selv blander foder til 1.700 årssøer – herunder naboens besætning, samt til årsproduktionen fra begge steder på omkring 56.000 smågrise – er siden testperiodens begyndelse nu nede på kun en tredjedel af den mængde medicinsk zink, som han hidtil har anvendt.

– Vi har, som de fleste andre besætninger, problemer med coli-diarré tre-fire dage efter indsættelse i smågrisestalden. Vi har derfor iblandet de anbefalede tre kilo tang til fodret fortæller Mads Mogensen, der dog understreger, at man ikke som med zink kan vente med tildelingen, til man har problemet med diarré.

– Tangmix skal være i fodret hele tiden fra fravænning, og dermed i høj grad forebyggende. Ellers kan man ikke undvære zink, vurderer Mads Mogensen.

Hos Jorenku anbefaler man også, at der iblandes Tangmix i fodret hele tiden for at opnå virkningen. I blanding 2 og 3 køres der med ren tang, og i blanding 3 kan man gå ned på blot to kilo tang pr. ton foder.

– Produktionsresultaterne er i hvert fald ikke blevet ringere. Tværtimod. Vi har i perioder kørt et vejehold igennem, og her har det set ud til, at tilvæksten er stagneret eller ligefrem blevet bedre, når zinken er taget fra dem efter blanding 1, siger svineproducenten, der mener at zink har en negativ virkning på tarmene, og det i en grad, så det påvirker grisenes foderoptagelser fremadrettet.

– Jeg er i hvert fald spændt på at se udviklingen i foderforbruget, nu hvor vi begynder at køre med rent tang hele vejen igennem, lyder det fra Mads Mogensen, der også er godt tilfreds med, at Tangmix er billigere at anvende end zink.

– Ja det er et billigt produkt.

Det er knap halv pris af den medicinske zink. Det vil sige knap 20 kroner pr. kilo tang, lyder det fra Jorenku, der har formidlet kontakten til Go-Gris som forsøgsværter for Tangmix.

Kilde: Effektivt Landbrug