Anslået læsetid: 6 Minutter

De seneste år har været særdeles travle for firmaet J.N. Jorenku. Senest importerer firmaet nu også en særlig tablet, der er et alternativ til forsuringsanlæg og gyllebehandling.

Fuld fart på staldhygiejnen
Jorenku fremstiller selv Staldren på produktionslinjerne i Tappernøje.

For godt et års tid siden voksede J. N. Jorenku ud af sine daværende rammer i Sorø. Den begivenhed afspejler meget godt den udvikling, som firmaet har været igennem de senere år.

Det er nemlig kun gået fremad, og det skyldes husdyrbrugeres stadig stigende krav til at kunne holde et godt staldklima uden for højt tryk af bakterier og andre mikroorganismer.

“Væksten har givet os basis for blandt andet at kunne eksportere til Asien, hvor vi i dag stort set er de eneste på markedet med et produkt som Staldren, der bruges både i kvæg-, svine- og fjerkræstalde”, siger Johnni Pedersen, direktør og ejer, Jorenku.

Renoverede bygninger

I dag holder J. N. Jorenku til i landsbyen Snesere ved Tappernøje. Her købte virksomheden et nedlagt savværk i et område, hvor der tidligere har været drevet teglværk. J. N. Jorenku råder i dag over 2.500 kvadratmeter under tag, som bruges til produktion, lager og administration, så alting nu er samlet på én adresse.

“Det var grundigt nedslidt, da vi overtog det, men der er en stor grund og masser af plads, så vi valgte at tage en tørn med bygningsrenovering, så det kom up-to-date. Vi har desuden bygget en knop på, hvor administrationen sidder”, siger Johnni Pedersen.

Snart sættes der en ny produktionslinje ind, hvor blandt andet opsækningen af Staldren bliver fuldautomatisk, og dermed er J. N. Jorenku gearet også til kommende års vækst.

Stort behov

J. N. Jorenku har solgt Staldren siden 1993, og det er i dag i høj grad de professionelle husdyrbrugere, som anvender denne type produkt i deres stalde. Staldren strøs på gulve og i strøelsen. Produktet er pH-neutralt og fosfatfrit, så det er skånsomt og ikke-ætsende. Og har en veldokumenteret effekt over for Ecoli, salmonella, caphylobacter og andre mindre omtalte bakterier som Staph.aureus, Streptococcus uberis og Aspergillus niger, lyder det fra indehaveren.

“Der er et stort behov for at kunne holde smittetrykket nede i nutidens husdyrbrug, og en vej er ud over en almindelig god staldhygiejne at bruge et middel, der kan virke dæmpende på bakterietrykket”, siger Johnni Pedersen.

“Staldren er med til at opretholde et tørt og sundt staldklima, og det har været god latin i husdyrbruget, lige siden vi begyndte at få en fornemmelse af, hvad fugt og bakterier kan betyde”, uddyber han.

Som en sideeffekt nedsætter produktet også ammoniaklugt, så der bliver et behageligere arbejdsklima uden lugtgener og åndedrætsbesvær.

Eksport til Asien

Asien er de seneste par år blevet et vigtigt afsætningsområde for J.N. Jorenku. I det fugtige klima og med staldforhold, der ikke altid lige matcher det, vi er vant til at se, er der god grund til at arbejde aktivt med at holde bakterietrykket nede. Det har givet stor afsætning af Staldren. Ikke mindst til fjerkræavlen, der er meget udbredt i Asien.

“Vi handler i Asien via agenter, fordi markederne er så store, at vi vanskeligt selv kan håndtere dem. Men vi markedsfører os direkte på messer og udstillinger derude”, fortæller Johnni Pedersen. “Blandt andet har vi deltaget på en stor landbrugsmesse i Thailand, hvor der var stor interesse for produktet, og hvor vi fik besøg af en officiel delegation på vores stand”, tilføjer han.

J. N. Jorenku ekspanderer videre i Asien og skal for eksempel til Kina og Filippinerne i år.

“Rusland er et forholdsvis nyt marked for os, men ganske spændende. Det er dog et vanskeligt marked at arbejde på, men vi har etableret et godt samarbejde med en hollænder, der har opbygget en grovvarevirksomhed i landet”, siger Johnni Pedersen.

Sikrer priserne

J. N. Jorenku fremstiller selv Staldren på produktionslinjerne i Tappernøje. Tidligere købte virksomheden forskellige bestanddele hos grossister og agenter, men i dag er produktionen så stor, at J. N. Jorenku kan handle direkte ved minerne, hvor de forskellige mineraler udgraves.

“Det har betydet, at vi stort set har kunnet holde priserne i ro de senere år, selv om priserne på de fleste bestanddele konstant stiger, og vi sælger alt, hvad vi kan producere”, fortæller Johnni Pedersen.

Tablet sikrer kvælstoffet

Som noget nyt har J.N. Jorenku for første gang taget et handelsprodukt ind i sortimentet. Det er Neutrodisc, som importeres fra Italien, og som er en tablet, man placerer i gyllesystemet. Discen sænkes ned mellem spalterne i staldgulvet, og her starter en kemisk proces, som fortsætter de næste 70 dage.

“Den fulde effekt opnås efter syv dage, og mens tabletten virker, neutraliserer den bl.a. ammoniakdampe og homogeniserer gyllen i kanalerne. Det reducerer rengøringsbehovet og binder mængden af NH3 i gyllen”, siger Johnni Pedersen og uddyber: “Ideen med Neutrodisc er, at den ret beset er et godt alternativ til de forsuringsanlæg, som mange vælger at opføre i forbindelse med deres gylleanlæg. Vi taler om millioninvesteringer, som dermed måske ikke er nødvendige”, vurderer han.

Neutrodiscen er naturligvis heller ikke gratis. Men tilbagemeldingerne fra køberne er, at den mængde N, som bevares i gyllen ved hjælp af tabletten, alene er nok til at betale for brugen af den.

“Samtidig med, at landmanden får en bedre gylle ud af det, får han også en mindre lugtende gylle og i det hele taget færre lugtgener fra sin produktion”, fortæller Johnni Pedersen.

Alt afhængig af dyreart, alder og størrelse skal der bruges en disc pr. 5-35 dyr eller en disc pr. 5-10 kubikmeter gylle, afhængigt af om der er uden- eller indendørs opbevaring af gyllen.

Kilde: Maskinbladet d. 1. juni 2007