Udvalgte produkter

Halamid® from Jorenku

Halamid®

Halamid® til kvæg og kalve bruges bl.a. til desinfektion af kopatter og malkeudstyr.

Pick-Block from Jorenku

Pick-Block

Giver beskæftigelse til fjerkræ, så behovet for at hakke på hinanden mindskes.

Staldren® Green from Jorenku

Staldren® Green

Hos kvæg mindsker Staldren® Green yverbetændelse og diarré hos kalve samt reducerer celletal.