Staldren® on the job with pigsStaldren® on the job with pigs
Staldren® on the job with pigsStaldren® on the job with pigs
Staldren® on the job with pigsStaldren® on the job with pigs
Staldren® from JorenkuStaldren® from Jorenku

Staldren® til grise

 • Staldren® mindsker diarré
 • Staldren® sikrer bedre vækst og bedre indtagelse af mælk
 • Staldren® mindsker dødelighed
 • Staldren® reducerer bakterieniveauet
 • Staldren® skaber et bedre helbred i svineproduktionen
 • Staldren® mindsker yverbetændelse

Staldren® til grise bruges som følger:
Faresti: Før faring spredes Staldren® i hele stien – en god håndfuld (50-100 g) pr. m2. Efter faring bruges Staldren® tre dage i træk. Derefter to gange om ugen indtil fravænning. Koncentrer Staldren® bag soen, ved krybben, i smågrisehulen og andre fugtige steder i
stien, hvor bakterierne trives.

Fravænningssti: Brug Staldren® tre dage i træk, derefter to gange om ugen. Sørg for at ramme hvilearealet og de fugtige steder i stien.

Slagtesvinesti: Brug Staldren® en-to gange om ugen. Det giver et bedre miljø og har en klar dæmpende virkning på smittetrykket.

Sygesti: Anvend Staldren® dagligt på hele gulvarealet.

Ornestald, løbestald og drægtighedsstald: Spred Staldren® i hele stien – en god håndfuld (50-100 g) pr. m2.

Udleveringsrum/modtagestald: Anvend Staldren® på hele gulvarealet både før og efter udlevering/modtagelse for at mindske risikoen for smitte.

Tom stald: Spred Staldren® ud med motorblæser eller spredevogn, da komponenterne i Staldren® har en god effekt på vira.

Staldren®

Staldren® er et effektivt tørhygiejnemiddel i pulverform, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt, bakterier og svampesporer.

 • Staldren® er et dansk produkt testet af internationalt anerkendte laboratorier.
 • Staldren® er skånsom overfor omgivelserne og har en veldokumenteret effekt på de hyppigst forekomne svampesporer og bakterier som E-coli, salmonella, Campylobacter mm.
 • Staldren® er fosfatfrit og pH-neutralt, så det ikke svider/ætser gulv eller staldinventar og endnu vigtigere ikke udtørrer dyrenes tynde hud, hvilket kan give anledning til sprækker, som er indgangsvej for bakterier, infektioner og sygdomme. Brug af handsker er overflødig.
 • Staldren® binder ammoniak, så både dyr og mennesker kan gå i stalden uden lugtgener eller åndedrætsbesvær.
 • Staldren® er fugtabsorberende og er derfor særlig virksom ved høj luftfugtighed.
 • Staldren® desinficerer og renser staldmiljøet, reducerer smittetrykket og sikrer derved en sundere besætning.
 • Staldren® kan anvendes til alle husdyr og er uundværlig i professionelle dyrehold.


Ved kontinuerlig brug opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket reduceres, hvilket resulterer i et sundere staldmiljø til glæde for både dyr og mennesker.

Staldren® støver minimalt, den er let at sprede og giver en behagelig lugt i stalden.

Staldren® leveres i sække á 10 kg, 15 kg og 25 kg samt på paller med 10, 20, 40, 45, 50 eller 66 sække.

Download sikkerhedsdatablade for Staldren®