Staldren® Green on the job with pigsStaldren® Green on the job with pigs
Staldren® Green on the job with pigsStaldren® Green on the job with pigs
Staldren® Green on the job with pigsStaldren® Green on the job with pigs
Staldren® from JorenkuStaldren® from Jorenku

Staldren® Green til grise

 • Staldren® Green kan anvendes i økologisk husdyrproduktion
 • Staldren® Green sikrer bedre vækst og bedre indtagelse af mælk
 • Staldren® Green skaber et bedre helbred i svineproduktionen
 • Staldren® Green reducerer bakterieniveauet
 • Staldren® Green mindsker diarré og dødelighed
 • Staldren® Green forbygger yverbetændelse

Staldren® Green til grise bruges som følger:
Faresti: Før faring spredes Staldren® Green i hele stien – en god håndfuld (50-100 g) pr. m2. Efter faring bruges Staldren® Green tre dage i træk. Derefter to gange om ugen indtil fravænning. Koncentrer Staldren® Green bag soen, ved krybben, i smågrisehulen og andre fugtige steder i stien, hvor bakterierne trives.

Fravænningssti: Brug Staldren® Green tre dage i træk, derefter to gange om ugen. Sørg for at ramme hvilearealet og de fugtige steder i stien.

Slagtesvinesti: Brug Staldren® Green en-to gange om ugen. Det giver et bedre miljø og har en klar dæmpende virkning på smittetrykket.

Sygesti: Anvend Staldren® Green dagligt på hele gulvarealet.

Ornestald, løbestald og drægtighedsstald: Spred Staldren® Green i hele stien – en god håndfuld (50-100 g) pr. m2.

Udleveringsrum/modtagestald: Anvend Staldren® Green på hele gulvarealet både før og efter udlevering/modtagelse for at mindske risikoen for smitte.

Tom stald: Spred Staldren® Green ud med motorblæser eller spredevogn, da komponenterne i Staldren® Green har en god effekt på vira.

Staldren® Green

Staldren® Green er et effektivt tørhygiejnemiddel i pulverform, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt, bakterier og svampesporer.

Staldren® Green må bruges i økologisk landbrug.

 • Staldren® Green er et dansk produkt testet af internationalt anerkendte laboratorier.
 • Staldren® Green er skånsom overfor omgivelserne og har en veldokumenteret effekt på de hyppigst forekomne svampesporer og bakterier som E-coli, salmonella, Campylobacter mm.
 • Staldren® Green er fosfatfrit og pH-neutralt, så det ikke svider/ætser gulv eller staldinventar og endnu vigtigere ikke udtørrer dyrenes tynde hud, hvilket kan give anledning til sprækker, som er indgangsvej for bakterier, infektioner og sygdomme. Brug af handsker er overflødig.
 • Staldren® Green binder ammoniak, så både dyr og mennesker kan gå i stalden uden lugtgener eller åndedrætsbesvær.
 • Staldren® Green er fugtabsorberende og er derfor særlig virksom ved høj luftfugtighed.
 • Staldren® Green desinficerer og renser staldmiljøet, reducerer smittetrykket og sikrer derved en sundere besætning.
 • Staldren® Green kan anvendes til alle husdyr og er uundværlig i professionelle dyrehold.


Ved kontinuerlig brug opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket reduceres, hvilket resulterer i et sundere staldmiljø til glæde for både dyr og mennesker.

Staldren® Green støver minimalt, den er let at sprede og giver en behagelig lugt i stalden.

Staldren® Green leveres i sække á 10 kg, 15 kg og 25 kg samt på paller med 10, 20, 40, 45, 50 eller 66 sække.

Download resultaterne af tests af Staldren® Green

Download sikkerhedsdatablade for Staldren® Green