Anslået læsetid: 3 Minutter

Brasiliansk fødevaregigant på inspirationstur i den danske fødevareklynge
Brasiliansk fødevaregigant på inspirationstur i den danske fødevareklynge

BRF, en af verdens største fødevarevirksomheder, besøger i denne uge Danmark. L&F har i samarbejde med det danske generalkonsulat i Brasilien udarbejdet et intensivt program, der involverer mere end 25 danske virksomheder.

Den danske fødevareklynge er kendt for sin høje sundhedsstatus og fødevaresikkerhed.

Det er en af grundene til, at den brasilianske fødevareproducent BRF er på besøg rundt i den danske fødevareklynge de næste fem dage.

BRF er en af de største producenter og eksportør af fjerkræ og grisekød i Latinamerika. Delegationen skal besøge 10 danske virksomheder og institutioner med fokus på ingredienser og teknologi, og derudover skal de møde mere end 25 danske virksomheder.

I Danmark er der gjort et kæmpe arbejde ude i produktionen hos landmændene og virksomhederne for at bekæmpe salmonella og sikre høj fødevaresikkerhed. Det er ikke noget, man blot kan kopiere i udlandet. Men vi bidrager gerne med indsigt i vores erfaringer i Danmark. Det hænger sammen med den særlige danske tradition for samarbejde i fødevareklyngen, siger Kenneth Lindharth Madsen, afdelingsleder for Handelspolitik & Markedsadgang i Landbrug & Fødevarer.

EU’s Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed giv sidste år Danmark særstatus for salmonella i kyllingekød. Samtidig er Danmark udvalgt af FN som foregangsland i at begrænse brugen af antibiotika.

Potentiale for eksport

Landbrug & Fødevarer ser både muligheder for at dele viden om arbejdet med fødevaresikkerhed, men ser samtidig også et stort potentiale for mere dansk eksport af udstyr og teknologi fra fødevareklyngen til Sydamerika.

Vi har i Danmark førende virksomheder indenfor udstyr, teknologi og ingredienser til kødforarbejdning og kvalitetssikring. De virksomheder er en central og integreret del af succesfortællingen om en dansk fødevareklynge i verdensklasse, siger Kenneth Lindharth Madsen.

BRF deltager i faglige specialistseminarer og besøger nogle af de danske virksomheder lokalt for at se det danske udstyr og tale med virksomhedernes specialister. Det er ikke første gang, at BRF har været i Danmark, men programmet for dette besøg er det mest omfangsrige.

BRF besøger udover L&F: FORCE, DMRI, Novozymes, Danpo, Danhatch, Danish Pig Academy, Seges og møder: Jorenku, Skiold, FBK, Blücher, Grundfos, FOSS, DNA Diagnostic, Jimco, Novozymes, Danbred, Marel, System Cleaners, Linco, Sonosteam, Echberg Manutech, Fermentation Experts, Baltic Control, ACO Funki, SKOV, Combigas, BM Silo, Vilofoss, Washpower.

FAKTA om BRF:

Kilde: lf.dk d. 26. august 2019