Staldren® on the jobStaldren® on the job
Staldren® on the jobStaldren® on the job
Staldren® on the jobStaldren® on the job
Staldren® from JorenkuStaldren® from Jorenku

Staldren® er et effektivt tørhygiejnemiddel med et bredspektret virke mod fugt, lugt, bakterier og svampesporer.

Fordele ved Staldren®
  • Skånsom overfor omgivelserne.
  • Veldokumenteret effekt på svampesporer og bakterier.
  • Fosfatfrit og pH-neutralt.
  • Binder ammoniak.
  • Fugtabsorberende, desinficerende og renser staldmiljøet.

Staldren® til kvæg

Hvordan bruges Staldren® til kvæg og kalve?

Strø en god håndfuld (50-100 g) pr. m2 to gange om ugen. Det virker kraftigt smittedæmpende i løbet af kort tid. Ved særligt fugtige forhold og/eller ved sygdomsudbrud forøges mængde og hyppighed.

Bindestald: Strø Staldren® i bagerste del af lejet hvor fugtighed giver mulighed for, at visse bakterier og svampe kan reproducere i stort tal og derved bl.a. forårsager yverbetændelse og forskellige klovlidelser.

Sengestald: Brug Staldren® som nævnt ovenfor, men i bredere båse, hvor køerne kan vende sig, kan det være nødvendigt at bruge mere.

Dybstrøelsesstald: Brug Staldren® en gang om ugen med en god håndfuld (50-100 g) pr. m².

Rengjort kælvningsboks: Drys Staldren® over hele gulvet. Herefter tilsættes ren og frisk strøelse, inden Staldren® igen strøs over hele arealet. Det gøres mellem hver kælvning, så nyfødte kalve kælves i et så rent miljø som muligt. Til kalveboksen bruges Staldren® to gange om ugen med en god håndfuld (50-100 g) pr. m². Husk at ramme kanterne, hvor fluerne huserer. Ved diarré bruges Staldren® dagligt, indtil udbruddet er overstået.

Staldren® fås også som tørhygiejnemiddel i en Green udgave, som kan anvendes hos økologisk husdyr. Læs mere her.