Staldren® on the jobStaldren® on the job
Staldren® on the jobStaldren® on the job
Staldren® on the jobStaldren® on the job
Staldren® from JorenkuStaldren® from Jorenku

Staldren® til kvæg og kalve

 • Staldren® mindsker yverbetændelse
 • Staldren® mindsker diarré hos kalve
 • Staldren® reducerer bakterieniveauet
 • Staldren® reducerer mængden af svampe
 • Staldren® binder ammoniak
 • Staldren® reducerer celletal

Staldren® til kvæg og kalve bruges som følger:
Strø en god håndfuld (50-100 g) pr. m² to gange om ugen. Det virker kraftigt smittedæmpende i løbet af kort tid. Ved særligt fugtige forhold og/eller ved sygdomsudbrud forøges mængde og hyppighed.

Bindestald: Strø Staldren® i bagerste del af lejet hvor fugtighed giver mulighed for, at visse bakterier og svampe kan reproducere i stort tal og derved bl.a. forårsager yverbetændelse og forskellige klovlidelser.

Sengestald: Brug Staldren® som nævnt ovenfor, men i bredere båse, hvor køerne kan vende sig, kan det være nødvendigt at bruge mere (hele båsen behandles).

Dybstrøelsesstald: Brug Staldren® en gang om ugen med en god håndfuld (50-100 g) pr. m².

Rengjort kælvningsboks: Drys Staldren® over hele gulvet, så boksen er desinficeret. Herefter tilsættes ren og frisk strøelse, inden Staldren® igen strøs over hele arealet. Det gøres mellem hver kælvning, så nyfødte kalve kælves i et så rent miljø som muligt. Det forebygger infektionssygdomme hos køer og kalve. Til kalveboksen bruges Staldren® to gange om ugen med en god håndfuld (50-100 g) pr. m². Husk at ramme kanterne, hvor fluerne huserer. Ved diarré bruges Staldren® dagligt, indtil udbruddet er overstået.

Staldren®

Staldren® er et effektivt tørhygiejnemiddel i pulverform, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt, bakterier og svampesporer.

 • Staldren® er et dansk produkt testet af internationalt anerkendte laboratorier.
 • Staldren® er skånsom overfor omgivelserne og har en veldokumenteret effekt på de hyppigst forekomne svampesporer og bakterier som E-coli, salmonella, Campylobacter mm.
 • Staldren® er fosfatfrit og pH-neutralt, så det ikke svider/ætser gulv eller staldinventar og endnu vigtigere ikke udtørrer dyrenes tynde hud, hvilket kan give anledning til sprækker, som er indgangsvej for bakterier, infektioner og sygdomme. Brug af handsker er overflødig.
 • Staldren® binder ammoniak, så både dyr og mennesker kan gå i stalden uden lugtgener eller åndedrætsbesvær.
 • Staldren® er fugtabsorberende og er derfor særlig virksom ved høj luftfugtighed.
 • Staldren® desinficerer og renser staldmiljøet, reducerer smittetrykket og sikrer derved en sundere besætning.
 • Staldren® kan anvendes til alle husdyr og er uundværlig i professionelle dyrehold.


Ved kontinuerlig brug opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket reduceres, hvilket resulterer i et sundere staldmiljø til glæde for både dyr og mennesker.

Staldren® støver minimalt, den er let at sprede og giver en behagelig lugt i stalden.

Staldren® leveres i sække á 10 kg, 15 kg og 25 kg samt på paller med 10, 20, 40, 45, 50 eller 66 sække.

Download sikkerhedsdatablade for Staldren®