Staldren® Green on the jobStaldren® Green on the job
Staldren® Green on the jobStaldren® Green on the job
Staldren® Green on the jobStaldren® Green on the job
Staldren® from JorenkuStaldren® from Jorenku

Staldren® Green til kvæg og kalve bruges som følger:
Strø en god håndfuld (50-100 g) pr. m² to gange om ugen. Det virker kraftigt smittedæmpende i løbet af kort tid. Ved særligt fugtige forhold og/eller ved sygdomsudbrud forøges mængde og hyppighed.

Bindestald: Strø Staldren® Green i bagerste del af lejet hvor fugtighed giver mulighed for, at visse bakterier og svampe kan reproducere i stort tal og derved bl.a. forårsager yverbetændelse og forskellige klovlidelser.

Sengestald: Brug Staldren® Green som nævnt ovenfor, men i bredere båse, hvor køerne kan vende sig, kan det være nødvendigt at bruge mere.

Dybstrøelsesstald: Brug Staldren® Green en gang om ugen med en god håndfuld (50-100 g) pr. m².

Rengjort kælvningsboks: Drys Staldren® Green over hele gulvet. Herefter tilsættes ren og frisk strøelse, inden Staldren® Green igen strøs over hele arealet. Det gøres mellem hver kælvning, så nyfødte kalve kælves i et så rent miljø som muligt. Til kalveboksen bruges Staldren® Green to gange om ugen med en god håndfuld (50-100 g) pr. m². Husk at ramme kanterne, hvor fluerne huserer. Ved diarré bruges Staldren® Green dagligt, indtil udbruddet er overstået.

Staldren® Green

Staldren® Green er et effektivt økologisk tørhygiejnemiddel, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt, bakterier og svampesporer.

Staldren® Green må bruges i økologisk landbrug.

Fordele ved produktet
  • Staldren® Green er skånsom overfor omgivelserne og har en veldokumenteret effekt på de hyppigst forekomne svampesporer og bakterier.
  • Staldren® Green er fosfatfrit og pH-neutralt, så det ikke svider/ætser gulv eller staldinventar og endnu vigtigere ikke udtørrer dyrenes tynde hud.
  • Staldren® Green binder ammoniak, så både dyr og mennesker kan gå i stalden uden lugtgener eller åndedrætsbesvær.
  • Staldren® Green er fugtabsorberende og er derfor særlig virksom ved høj luftfugtighed.
  • Staldren® Green desinficerer og renser staldmiljøet, reducerer smittetrykket og sikrer derved en sundere besætning.
  • Staldren® Green er uundværlig i professionelle dyrehold.


Ved kontinuerlig brug opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket reduceres, hvilket resulterer i et sundere staldmiljø.

Staldren® Green er et økologisk tørhygiejnemiddel, der støver minimalt, er let at sprede og giver en behagelig lugt i stalden.

Specifikation

Staldren® Green leveres i sække á 10 kg, 15 kg og 25 kg samt på paller med 10, 20, 40, 45, 50 eller 66 sække.

Download sikkerhedsdatablade for Staldren® Green