Staldren® Green on the jobStaldren® Green on the job
Staldren® Green on the jobStaldren® Green on the job
Staldren® Green on the jobStaldren® Green on the job
Staldren® from JorenkuStaldren® from Jorenku

Staldren® Green er et effektivt økologisk tørhygiejnemiddel, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt, bakterier og svampesporer.

Staldren® Green kan anvendes i økologisk husdyrproduktion.

Fordele ved produktet
  • Skånsom overfor omgivelserne.
  • Veldokumenteret effekt på svampesporer og bakterier.
  • Fosfatfrit og pH-neutralt.
  • Binder ammoniak.
  • Fugtabsorberende, desinficerende og renser staldmiljøet.

Staldren® Green til kvæg

Hvordan bruges Staldren® Green til kvæg og kalve?

Strø en god håndfuld (50-100 g) pr. m² to gange om ugen. Det virker kraftigt smittedæmpende i løbet af kort tid. Ved særligt fugtige forhold og/eller ved sygdomsudbrud forøges mængde og hyppighed.

Bindestald: Strø Staldren® Green i bagerste del af lejet hvor fugtighed giver mulighed for, at visse bakterier og svampe kan reproducere i stort tal og derved bl.a. forårsager yverbetændelse og forskellige klovlidelser.

Sengestald: Brug Staldren® Green som nævnt ovenfor, men i bredere båse, hvor køerne kan vende sig, kan det være nødvendigt at bruge mere.

Dybstrøelsesstald: Brug Staldren® Green en gang om ugen med en god håndfuld (50-100 g) pr. m².

Rengjort kælvningsboks: Drys Staldren® Green over hele gulvet. Herefter tilsættes ren og frisk strøelse, inden Staldren® Green igen strøs over hele arealet. Det gøres mellem hver kælvning, så nyfødte kalve kælves i et så rent miljø som muligt. Til kalveboksen bruges Staldren® Green to gange om ugen med en god håndfuld (50-100 g) pr. m². Husk at ramme kanterne, hvor fluerne huserer. Ved diarré bruges Staldren® Green dagligt, indtil udbruddet er overstået.

Staldren® Green er ikke kun et økologisk tørhygiejnemiddel, men fås også som i en udgave til konventionelt husdyrproduktion under navnet Staldren® . Læs mere her.

Download sikkerhedsdatablade for Staldren® Green