Staldren® Green on the job with poultryStaldren® Green on the job with poultry
Staldren® Green on the job with poultryStaldren® Green on the job with poultry
Staldren® Green on the job with poultryStaldren® Green on the job with poultry
Staldren® from JorenkuStaldren® from Jorenku

Staldren® Green som økologisk desinfektionsmiddel til fjerkræ bruges som følger:

Da Staldren® Green er pH-neutralt, kan man med fordel lægge en åben sæk Staldren® Green på gulvet i hønsestalden og lade hønsene støvbade heri.

Æglægningshøns: Staldren® Green bruges i redekasserne, inden nye høns indsættes. Drys en god håndfuld (50-100 g) i hver redekasse. Spred Staldren® Green på hele gulvfladen (ca. 100 g pr. m²), det svarer til en 25 kg sæk pr. 250 m² gulvflade.

Slagtekyllingehuse: I et 1.500 m² tomt rengjort kyllingehus spredes 75 kg Staldren® Green (50 g pr. m²) med motorblæser eller spredevogn. Herefter strøs med strømateriale, ovenpå strømaterialet tilsættes 50 kg Staldren® Green. Herefter indsættes kyllingerne, og der strøs 50 kg Staldren® Green en gang om ugen indtil slagtning.

Tom stald: Spred Staldren® Green ud med motorblæser eller spredevogn, da komponenterne i Staldren® Green har en god effekt på vira.

Staldren® Green til fjerkræ

Staldren® Green er et effektivt økologisk desinfektionsmiddel, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt, bakterier og svampesporer.

Staldren® Green må bruges i økologisk landbrug.

Fordele ved produktet
  • Staldren® Green er skånsom overfor omgivelserne og har en veldokumenteret effekt på de hyppigst forekomne svampesporer og bakterier.
  • Staldren® Green er fosfatfrit og pH-neutralt, så det ikke svider/ætser gulv eller staldinventar og endnu vigtigere ikke udtørrer dyrenes tynde hud.
  • Staldren® Green binder ammoniak, så både dyr og mennesker kan gå i stalden uden lugtgener eller åndedrætsbesvær.
  • Staldren® Green er fugtabsorberende og er derfor særlig virksom ved høj luftfugtighed.
  • Staldren® Green desinficerer og renser staldmiljøet, reducerer smittetrykket og sikrer derved en sundere besætning.
  • Staldren® Green er uundværlig i professionelle dyrehold.


Ved kontinuerlig brug opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket reduceres, hvilket resulterer i et sundere staldmiljø.

Staldren® Green er et økologisk desinfektionsmiddel, der støver minimalt, er let at sprede og giver en behagelig lugt i stalden.

Specifikation

Staldren® Green leveres i sække á 10 kg, 15 kg og 25 kg samt på paller med 10, 20, 40, 45, 50 eller 66 sække.

Staldren® fås også i en udgave til konventionelt husdyrproduktion. Læs mere her.

Download sikkerhedsdatablade for Staldren® Green