Eurovit Cu-Mix 5% from JorenkuEurovit Cu-Mix 5% from Jorenku
Eurovit Cu-Mix 5% from JorenkuEurovit Cu-Mix 5% from Jorenku

Eurovit Cu-Mix 5 %

Eurovit Cu-Mix 5 % er fodertilskud til smågrise i form af flydende kobber.

Fordele ved produktet

Produktet – flydende kobber – kan anvendes opblandet i vådt og tørt foder til smågrise indtil 12 uger.

Kobber hæmmer løs mave hos smågrisene, og derfor forebygger Eurovit Cu-Mix 5 % dårligt fungerende mave hos smågrisene, hvilket kan resulterer i lavere dødelighed.

Desuden understøtter det smågrisenes fodereffektivitet og har dermed en stærkt vækstfremmende virkning.

Specifikation

Eurovit Cu-Mix 5 % leveres i tromler med 225 kg og IBC palletanke med 1.200 kg.

Download brochurer om Eurovit Cu-Mix 5 %

Download sikkerhedsdatablade for Cu-Mix 5 %