Halamid from JorenkuHalamid from Jorenku
Halamid from JorenkuHalamid from Jorenku
Halamid from JorenkuHalamid from Jorenku
Halamid from JorenkuHalamid from Jorenku

Halamid® til kvæg og kalve

 • Desinfektion af kopatter og malkeudstyr
 • Desinfektion af stalde, udstyr, køretøjer og støvlebade
 • Fjerner biofilm
 • Økonomisk i brug
 • Tærer ikke på materialer

Halamid®

Halamid® er universal våddesinfektion til alle husdyr med dokumenteret effekt overfor en lang række bakterier og vira.

Halamid® er kendetegnet ved:

 • Bredt aktivitetsspektrum
 • Ikke ætsende i anvist opløsning
 • Ingen tæring af materialer
 • Let og alsidig at bruge
 • Stabilt
 • Let bionedbrydeligt
 • Ingen risiko for opbygning af resistente mikroorganismer


Halamid® er et stærkt koncentreret pulver, hvor opløsningerne er ikke-korrosive (i modsætning til de fleste andre klor-, peroxid- eller pereddikesyre baserede desinfektionsmidler).

Halamid® er aktivt ved lave temperaturer, nemt biologisk nedbrydeligt, det indeholder ikke aldehyder eller fenoler, og der er ingen risiko for at opbygge resistens, hvorfor rotation med andre desinfektionsmidler ikke er nødvendigt.

Halamid® leveres i breve med 100 gram, i spande med 1 kg og 6 kg samt i sække med 25 kg.

Download brochurer om Halamid®

Download resultaterne af tests af Halamid®

Under udarbejdelse

Download sikkerhedsdatablade for Halamid®