Halamid from JorenkuHalamid from Jorenku
Halamid from JorenkuHalamid from Jorenku
Halamid from JorenkuHalamid from Jorenku
Halamid from JorenkuHalamid from Jorenku

Halamid® til kvæg og kalve

I det professionelle kvægbrug og håndteringen af mange dyr øger risikoen for sygdomme. Stalde, udstyr og lastbiler som ikke er rengjort og desinficeret ordentligt, er årsagen til overføringen af sygdomsfremkaldene mikroorganismer.

Den fremragende effektivitet af Halamid® imod bakterier og vira i kvægbrug er testet og godkendt af flere laboratorier og forsøg i marken.

Halamid® dækker alle områder i kvægbruget, hvor du har brug for at desinficere som f.eks. stalde, udstyr, køretøjer og fodbade. Halamid® bruges ved at sprøjte eller forstøve og for at fjerne biofilm. I kvægbrug bruges Halamid® til at desinficere koens patter såvel som malkningsudstyret. I malkekvægbesætninger bruges Halamid® ved desinfektion af yver samt malkeudstyr. 

Halamid®

Den fremragende effekt af Halamid® mod uønskede bakterier og vira er bekræftet af talrige laboratorie- og feltforsøg for alle dyregrupper.

  • Ingen risiko for udvikling af resistente mikroorganismer.
  • Ingen tæring på materialer.
  • Kan anvendes til alle former for desinfektion.
  • Kan tilsættes drikkevande i promiller.
  • Bredt anvendelsesområde.
  • Enkelt og alsidigt i brug.
  • Stabilt.
  • Let biologisk nedbrydeligt.

Smittebeskyttelse og god hygiejne er vigtig for alle parter i hele ”jord til bord” kæden og starter med en effektiv desinfektion i stalden. Halamid® er et desinfektionsmiddel, som kan bruges på alle områder, der behøver at blive desinficeret, som f.eks. stalde, udstyr, køretøjer og klovbade. Halamid® bruges ved at sprøjte og forstøve.

Ved al desinfektion, uanset om det er i bedriften eller klinikken, bruges Halamid®. Der kan ikke opstå resistens (Modstandsdygtighed) overfor Halamid®

Ingen risiko for resistens
Desinfektionsmidler benyttes i stor udstrækning i fødevareindustrien. Adskillige studier har vist, at visse bakterier er i stand til at udvikle resistens over for visse kvartære ammoniumforbindelser, et fænomen der kaldes erhvervet resistens. Dette giver en række resistente bakteriestammer, som naturligvis er et stort problem i forhold til hygiejne og sikkerhed.

Denne risiko findes ikke med Halamid®, der reagerer via irreversibel oxidering, så mikroorganismerne ikke har mulighed for at tilpasse sig eller blive resistente. Derfor kan Haiamid® benyttes hele året rundt i forbindelse med produktion af fødevarer.

Anvendelse
Efter forudgående rengøring desinficeres arbejdsborde, udstyr og knive med en 0,3 – 0,5 % Halamid®-opløsning. Produktet skal virke i 5 minutter.

I henhold til internationale bestemmelser skal overflader, der kommer i kontakt med fødevarer, renses med rent vand efter brug af rengøringsmidler og desinfektionsmidler. Halamid® er let at skylle af og efterlader på grund af sin gode opløselighed i vand ingen rester.

Halamid® leveres i breve med 100 gram, i spande med 1 kg og 6 kg samt i sække med 25 kg.

Download brochurer om Halamid®

Download resultaterne af tests af Halamid®

Under udarbejdelse

Download sikkerhedsdatablade for Halamid®