Anslået læsetid: 3 Minutter

Organiske syrer til slagtesvin
Organiske syrer til slagtesvin

Høj tilvækst, god fodereffektivitet og lav dødelighed hos vores slagtesvin kræver en sund og stabil mave, hvor foderet udnyttes optimalt. Organiske syrer, herunder især myresyre, er stabiliserende for mavetarmsystemet og er således med til at give en god mavetarmsundhed.

Mere regel end undtagelse

Kravene til vores slagtesvin er ikke blevet mindre. Des mere det forventes, at vores slagtesvin skal præstere, jo større er kravene til foderet. Det samme gælder kravene til drikkevandet. Det er her tilsætning af organiske syrer, herunder myresyre, til vand eller foder kommer ind i overvejelserne. Førhen blev tilsætning af organiske syrer mest brugt, når grisene røg i Salmonella niveau 2 eller 3. Dette er ikke tilfældet længere. Nu er tilsætning af organiske syrer til foder og vand mere reglen end undtagelsen.

Myresyre – altid betalt med bedre fodereffektivitet

Rigtig mange slagtesvineproducenter vælger at tilsætte af 1-2 promille myresyre til vådfoder eller direkte til drikkevandet. Myresyre er stærkt Ph-nedsættende. Myresyre har samtidig en antimikrobiel virkning, og for vådfoderets vedkommende sænker det også fermentering af aminosyrer i blandekar og foderrør. Myresyre er således en effektiv og billig hjælp, når kravet er en stabil høj tilvækst, god fodereffektivitet og lav dødelighed. Og som tommelfingerregel bliver omkostningen til myresyre altid betalt med den bedre fodereffektivitet.

Vi forhandler myresyren Koncid+, som er et produkt, der ikke kræver HACCP tilladelse.

Belægning i rør og vandtanke

De fleste organiske syrer, herunder også myresyre, har så den negative side, at de kan danne biofilm. For at forebygge biofilm i drikke- og foderrør og buffertanke kan det være nødvendigt at bruge et mix af myresyre og propionsyre. Myresyre-propionsyremixet Dancid 80/20 er en anelse dyrere end ren myresyre men stadig billigt. Den billigste og mest simple løsning på denne udfordringen er at skifte frem og tilbage imellem tilsætning af den rene myresyre (Koncid+) og en blanding af myre- og propionssyre Dancid 80/20.

Vi forhandler myresyre-propionsyre Dancid 80/20, som er et produkt, der ikke kræver HACCP tilladelse.

Tilsætning af myresyre i praksis

Alt afhængig af forbruget anbefales det at forbruge 2 tanke/tromler myresyre (Koncid+) og derefter 1 tank/tromle blandingssyre 80/20 (Dancid) og så fremdeles. Dette vil forebygge kedelige situationer med tilstopning af vandrør og vandventiler på grund af uheldige belægninger. Uanset hvad skal vi holde øje med Ph. Ved tilsætning af 1-2 promille myresyre til drikkevandet vil Ph typisk skulle ligge på omkring 3, og ved tilsætning af 1-2 promille myresyre til et vådfoder vil Ph typisk skulle ligge omkring 4-4,5.

Forskellige varianter af organiske syrer

Skulle ovenstående løsninger ikke slå til, så findes der en variant af ovennævnte under navnet Dancid+, hvor der er tilsat et gærprodukt. Gærproduktet vil hæve produktionen af positive bakterier i maven og samtidig give en bedre smagsoplevelse for slagtesvinene.

Vi forhandler Dancid+, som også er et produkt, der ikke kræver HACCP tilladelse.

Uanset hvilken variant af ovennævnte organiske syrer der vælges, så får vi som hovedregel mindst udgiften til syren betalt og samtidig en forbedring af produktionstallene.

Kilde: maskinbladet.dk d. 9. april 2021