Staldren® Green on the job with sheep and goatsStaldren® Green on the job with sheep and goats
Staldren® Green on the job with sheep and goatsStaldren® Green on the job with sheep and goats
Staldren® Green on the job with sheep and goatsStaldren® Green on the job with sheep and goats
Staldren® from JorenkuStaldren® from Jorenku

Staldren® Green til får og geder bruges som følger:

Læmmeboks: Læmmeboksen rengøres, og Staldren® Green tilsættes over hele gulvarealet – en god håndfuld (50-100 g) pr. m², så hele arealet er dækket af Staldren® Green. Herefter drysses halm, og Staldren® Green tilsættes igen med en god håndfuld (50-100 g) pr. m². Sørg for at drysse godt ud i kanterne, så flueæg og fluelarver udtørres. Staldren® Green drysses imellem hver læmning, så de nye lam/kid får den bedst mulige start på livet.

Dybstrøelsesstald: Drys en god håndfuld (50-100 g) Staldren® Green pr. m² på hele gulvarealet før halm tildeles. Staldren® Green drysses på halmen ved hvert lag. Ved kontinuerlig brug af Staldren® Green opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket hele tiden reduceres, og derved opnås et godt velduftende staldmiljø til glæde for både dyr og mennesker.

Staldren® Green

Staldren® Green er effektivt økologisk tørdesinfektion, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt, bakterier og svampesporer.

Staldren® Green må bruges i økologisk landbrug.

Fordele ved produktet
  • Staldren® Green er skånsom overfor omgivelserne og har en veldokumenteret effekt på de hyppigst forekomne svampesporer og bakterier.
  • Staldren® Green er fosfatfrit og pH-neutralt, så det ikke svider/ætser gulv eller staldinventar og endnu vigtigere ikke udtørrer dyrenes tynde hud.
  • Staldren® Green binder ammoniak, så både dyr og mennesker kan gå i stalden uden lugtgener eller åndedrætsbesvær.
  • Staldren® Green er fugtabsorberende og er derfor særlig virksom ved høj luftfugtighed.
  • Staldren® Green desinficerer og renser staldmiljøet, reducerer smittetrykket og sikrer derved en sundere besætning.
  • Staldren® Green er uundværlig i professionelle dyrehold.


Ved kontinuerlig brug opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket reduceres, hvilket resulterer i et sundere staldmiljø.

Staldren® Green er økologisk tørdesinfektion, der støver minimalt, er let at sprede og giver en behagelig lugt i stalden.

Specifikation

Staldren® Green leveres i sække á 10 kg, 15 kg og 25 kg samt på paller med 10, 20, 40, 45, 50 eller 66 sække.

Staldren® fås også i en udgave til konventionelt husdyrproduktion. Læs mere her.

Download sikkerhedsdatablade for Staldren® Green