Staldren® on the job with sheep and goatsStaldren® on the job with sheep and goats
Staldren® on the job with sheep and goatsStaldren® on the job with sheep and goats
Staldren® on the job with sheep and goatsStaldren® on the job with sheep and goats
Staldren® from JorenkuStaldren® from Jorenku

Staldren® til får og geder bruges som følger:

Læmmeboks: Læmmeboksen rengøres, og Staldren® tilsættes over hele gulvarealet – en god håndfuld (50-100 g) pr. m², så hele arealet er dækket af Staldren®. Herefter drysses halm, og Staldren® tilsættes igen med en god håndfuld (50-100 g) pr. m². Sørg for at drysse godt ud i kanterne, så flueæg og fluelarver udtørres. Staldren® drysses imellem hver læmning, så de nye lam/kid får den bedst mulige start på livet.

Dybstrøelsesstald: Drys en god håndfuld (50-100 g) Staldren® pr. m²> på hele gulvarealet før halm tildeles. Staldren® drysses på halmen ved hvert lag. Ved kontinuerlig brug af Staldren® opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket hele tiden reduceres, og derved opnås et godt velduftende staldmiljø til glæde for både dyr og mennesker.

Staldren®

Staldren® er effektiv tørdesinfektion, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt, bakterier og svampesporer.

Fordele ved produktet
  • Staldren® er skånsom overfor omgivelserne og har en veldokumenteret effekt på de hyppigst forekomne svampesporer og bakterier.
  • Staldren® er fosfatfrit og pH-neutralt, så det ikke svider/ætser gulv eller staldinventar og endnu vigtigere ikke udtørrer dyrenes tynde hud.
  • Staldren® binder ammoniak, så både dyr og mennesker kan gå i stalden uden lugtgener eller åndedrætsbesvær.
  • Staldren® er fugtabsorberende og er derfor særlig virksom ved høj luftfugtighed.
  • Staldren® desinficerer og renser staldmiljøet, reducerer smittetrykket og sikrer derved en sundere besætning.
  • Staldren® er uundværlig i professionelle dyrehold.


Ved kontinuerlig brug opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket reduceres, hvilket resulterer i et sundere staldmiljø.

Staldren® er tørdesinfektion, der støver minimalt, som er let at sprede, og giver en behagelig lugt i stalden.

Specifikation

Staldren® leveres i sække á 10 kg, 15 kg og 25 kg samt på paller med 10, 20, 40, 45, 50 eller 66 sække.

Staldren® fås også i en Green udgave, som kan anvendes hos økologisk husdyr. Læs mere her.