Triple-Iron from JorenkuTriple-Iron from Jorenku
Triple-Iron from JorenkuTriple-Iron from Jorenku
Triple-Iron from JorenkuTriple-Iron from Jorenku
Triple-Iron from JorenkuTriple-Iron from Jorenku

Triple-Jern

Pattegrise har brug for jern for at have et tilstrækkeligt højt niveau af hæmoglobin og ikke udvikle anæmi. Undersøgelser viser, at de kun får dækket en del af deres behov gennem soens mælk, og det derfor er nødvendigt at give pattegrisene ekstra tilskud af jern.

Triple-Iron er baseret på trekomponent jern og indeholder C-vitamin, som fremmer optagelsen af jernet. Triple-Iron er sammensat, så det også fungerer som en elektrolyt, der giver et stærkt mave-tarmsystem.

Triple-Iron strøs på rent og tørt gulv, hvor soen ikke har direkte adgang til det.

I tilfælde hvor der injiceres, ses ofte et lavere hæmoglobinniveau i den sidste periode inden fravænning, her kan Triple-Iron med fordel anvendes supplerende. Ofte injiceres pattegrisene ved 3-5 dages alderen, hvilket i nogle tilfælde også kan føre til ledbetændelse. Denne risiko fjernes helt ved tildeling af Triple-Iron, fordi det tildeles oralt.

Test af Triple-Iron ved tre målinger viser, at pattegrisene bliver tildelt 1.000 mg jern ved brug af Triple-Iron.

Download brochurer om Triple-Jern

Download sikkerhedsdatablade for Triple-Jern