Alka-Liq from JorenkuAlka-Liq from Jorenku
Alka-Liq from JorenkuAlka-Liq from Jorenku
Alka-Liq from JorenkuAlka-Liq from Jorenku

Alka-Liq

Alka-Liq anvendes til rengøring af bl.a. visse malkerobotter, køletanke og de fleste typer malkeanlæg indenfor landbruget.

Fordele ved produktet

Pga. høj alkalinitet og klorindhold er Alka-Liq effektiv til daglig regøring, ligesom det kan anvendes som problemløser ved meget snavsede anlæg og ved udfordrende forhold.

Ved regelmæssig brug opnås ikke kun renhed men også lave kimtal.

Specifikation

Alka-Liq leveres i dunke med 22 kg, tromler med 200 kg og IBC palletanke med 1.000 kg.

Ønskes i stedet for et syrligt rengørings- og desinfektionsmiddel anbefales det at bruge Oxi-Lig.

Download brochurer om Alka-Liq
Download sikkerhedsdatablade for Alka-Liq