Staldren® on the job with horsesStaldren® on the job with horses
Staldren® on the job with horsesStaldren® on the job with horses
Staldren® on the job with horsesStaldren® on the job with horses
Staldren® from JorenkuStaldren® from Jorenku

Staldren® til heste bruges som følger:

Ved sur stråle behandles med Staldren® under hoven.

Brug Staldren® i forebyggelsen af muk ved at gnide hestens ben, når den kommer fra fold.

Efter udmugning spredes Staldren® på hele gulvarealet med en god håndfuld (50-100 g) pr. m², så gulvfladen tørrer ud, og ammoniaklugten minimeres. Strøelse tilsættes i boksen og Staldren® langs kanterne, så flueæg og fluelarver udtørres. Staldren® drysses i kanterne i boksen for at vedligeholde den udtørrende effekt på æg og fluelarver. 

Rengjort foleboks: Drys Staldren® på hele gulvarealet, så boksen er desinficeret. Herefter tilsættes ren og frisk strøelse. Til sidst tilsættes Staldren® over hele arealet, så nye føl foles i et så rent miljø som muligt. 

Staldren®

Staldren® er et effektivt tørhygiejnepulver, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt, bakterier og svampesporer.

Fordele ved produktet
  • Staldren® er skånsom overfor omgivelserne og har en veldokumenteret effekt på de hyppigst forekomne svampesporer og bakterier.
  • Staldren® er fosfatfrit og pH-neutralt, så det ikke svider/ætser gulv eller staldinventar og endnu vigtigere ikke udtørrer dyrenes tynde hud. 
  • Staldren® binder ammoniak, så både dyr og mennesker kan gå i stalden uden lugtgener eller åndedrætsbesvær.
  • Staldren® er fugtabsorberende og er derfor særlig virksom ved høj luftfugtighed.
  • Staldren® desinficerer og renser staldmiljøet, reducerer smittetrykket og sikrer derved en sundere besætning.
  • Staldren® er uundværlig i professionelle dyrehold.


Ved kontinuerlig brug opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket reduceres, hvilket resulterer i et sundere staldmiljø.

Staldren® er et tørhygiejnepulver, der støver minimalt, som er let at sprede, og giver en behagelig lugt i stalden.

Specifikation

Staldren® leveres i sække á 10 kg, 15 kg og 25 kg samt på paller med 10, 20, 40, 45, 50 eller 66 sække.

Download resultaterne af tests af Staldren®

Download sikkerhedsdatablade for Staldren®