Staldren® Green on the job with horsesStaldren® Green on the job with horses
Staldren® Green on the job with horsesStaldren® Green on the job with horses
Staldren® Green on the job with horsesStaldren® Green on the job with horses
Staldren® from JorenkuStaldren® from Jorenku

Staldren® Green til heste bruges som følger:

Ved sur stråle behandles med Staldren® Green under hoven.

Brug Staldren® Green i forebyggelsen af muk ved at gnide hestens ben.

Efter udmugning spredes Staldren® Green på hele gulvarealet med en god håndfuld (50-100 g) pr. m², så gulvfladen tørrer ud, og ammoniaklugten minimeres. Strøelse tilsættes i boksen og Staldren® Green langs kanterne, så flueæg og fluelarver udtørres. Staldren® Green drysses i kanterne i boksen for at vedligeholde den udtørrende effekt på æg og fluelarver.

Rengjort foleboks: Drys Staldren® Green på hele gulvarealet, så boksen er desinficeret. Herefter tilsættes ren og frisk strøelse. Til sidst tilsættes Staldren® Green over hele arealet, så nye føl foles i et så rent miljø som muligt.

Staldren® Green

Staldren® Green er et effektivt økologisk tørhygiejnepulver, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt, bakterier og svampesporer.

Staldren® Green må bruges i økologisk landbrug.

Fordele ved produktet
  • Staldren® Green er skånsom overfor omgivelserne og har en veldokumenteret effekt på de hyppigst forekomne svampesporer og bakterier.
  • Staldren® Green er fosfatfrit og pH-neutralt, så det ikke svider/ætser gulv eller staldinventar og endnu vigtigere ikke udtørrer dyrenes tynde hud.
  • Staldren® Green binder ammoniak, så både dyr og mennesker kan gå i stalden uden lugtgener eller åndedrætsbesvær.
  • Staldren® Green er fugtabsorberende og er derfor særlig virksom ved høj luftfugtighed.
  • Staldren® Green desinficerer og renser staldmiljøet, reducerer smittetrykket og sikrer derved en sundere besætning.
  • Staldren® Green er uundværlig i professionelle dyrehold.


Ved kontinuerlig brug opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket reduceres, hvilket resulterer i et sundere staldmiljø.

Staldren® Green er økologisk tørhygiejnepulver, der støver minimalt, er let at sprede og giver en behagelig lugt i stalden.

Specifikation

Staldren® Green leveres i sække á 10 kg, 15 kg og 25 kg samt på paller med 10, 20, 40, 45, 50 eller 66 sække.

Staldren® fås også i en udgave til konventionelt husdyrproduktion. Læs mere her.

Download sikkerhedsdatablade for Staldren® Green