Staldren® Green on the job with horsesStaldren® Green on the job with horses
Staldren® Green on the job with horsesStaldren® Green on the job with horses
Staldren® Green on the job with horsesStaldren® Green on the job with horses
Staldren® from JorenkuStaldren® from Jorenku

Staldren® Green er et effektivt økologisk tørhygiejnepulver, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt, bakterier og svampesporer.

Staldren® Green kan anvendes i økologisk husdyrproduktion.

Fordele ved produktet
  • Mindsker tilfælde af porøse hove
  • Mindsker sur stråle
  • Reducerer bakterieniveauet
  • Reducerer mængden af svampe

Staldren® Green til heste

Hvordan bruges Staldren® Green til heste?

Ved sur stråle behandles med Staldren® Green under hoven.

Brug Staldren® Green i forebyggelsen af muk ved at gnide hestens ben.

Efter udmugning spredes Staldren® Green på hele gulvarealet med en god håndfuld (50-100 g) pr. m², så gulvfladen tørrer ud, og ammoniaklugten minimeres. Strøelse tilsættes i boksen og Staldren® Green langs kanterne, så flueæg og fluelarver udtørres. Staldren® Green drysses i kanterne i boksen for at vedligeholde den udtørrende effekt på æg og fluelarver.

Rengjort foleboks: Drys Staldren® Green på hele gulvarealet, så boksen er desinficeret. Herefter tilsættes ren og frisk strøelse. Til sidst tilsættes Staldren® Green over hele arealet, så nye føl foles i et så rent miljø som muligt.

Staldren® Green må bruges i økologisk landbrug.

Staldren® Green er ikke kun et økologisk tørhygiejnepulver, men fås også som i en udgave til konventionelt husdyrproduktion under navnet Staldren®. Læs mere her.

Download sikkerhedsdatablade for Staldren® Green