Caustic soda from JorenkuCaustic soda from Jorenku

Kaustisk soda til kvæg

Kaustisk soda, også kendt som natriumhydroxid eller ætsnatron, er et stærkt ætsende produkt, der kan anvendes bredt inden for bl.a. rengøring og desinfektion.

Fordele ved produktet

Dets imponerende rengøringsegenskaber kommer til sin ret, især ved vedligeholdelse af vådfodringsanlæg. Her, hvor foderstrengen skal rengøres og desinficeres for at forhindre aflejringer af fedt og belægninger, viser produktet sin effektivitet. Disse aflejringer er potentielle grobunde for bakterier og andre patogener, der kan true dyresundheden. Natriumhydroxid er en pålidelig løsning til at fjerne og nedbryde disse belægninger, hvilket er afgørende for at opretholde optimale hygiejniske forhold og beskytte besætningen mod sygdom.

Produktet er også ideelt til opløsning af fedtaflejringer og propper i afløb, uanset om det er i landbrugsanlæg eller andre industrielle omgivelser. Ved tilstoppede afløb forårsaget af sæbe, fedt, hårrester mv., træder kaustisk soda i kraft som en effektiv løsning.

Det er godkendt til desinfektion af bygninger og anlæg i økologisk husdyrproduktion.

Specifikation

Sodaen leveres i sække med 25 kg samt på paller med 49 sække.

Var det ikke denne form for desinfektion, du søgte? Se vores omfattende oversigt over produkter til staldhygiejne til kvæg og find den ideelle løsning til at imødekomme dine specifikke behov i din kvægdrift.

Download brochurer om Kaustisk soda

Download sikkerhedsdatablad