Oxi-Liq from JorenkuOxi-Liq from Jorenku
Oxi-Liq from JorenkuOxi-Liq from Jorenku
Oxi-Liq from JorenkuOxi-Liq from Jorenku

Oxi-Liq til kvæg

Oxi-Liq anvendes til desinfektion af overflader og udstyr indenfor kvægbruget.

Fordele ved produktet

Det er velegnet til stort set alle desinfektionsopgaver i stalden, idet det kan bruges til desinfektion af vandsystemer, støvler mm.

Oxi-Liq virker hurtigt og effektivt selv ved lave temperaturer, og det kræver ikke udluftning inden indsættelse af dyr.

Oxi-Liq er oxiderende og baseret på aktivstofferne hydrogenperoxid og eddikesyre. Denne kombination giver lav risiko for resistens og midlet nedbrydes efterfølgende til vand, ilt og eddikesyre og ophobes derfor ikke i omgivelserne.

Specifikation

Oxi-Liq til desinfektion af overflader m.m. leveres i dunke med 22 kg, tromler med 200 kg og IBC palletanke med 1.000 kg.

Hvis du i stedet leder efter et alkalisk rengøringsmiddel, vil vi anbefale vores produkt Alka-Liq, der kan anvendes til bl.a. visse malkerobotter, køletanke og de fleste typer malkeanlæg. 

Download brochurer om Oxi-Liq

Download sikkerhedsdatablade for Oxi-Liq