Anslået læsetid: 3 Minutter

I Rusland er kyllingefødder en efterspurgt salgsvare, og det er derfor afgørende at komme trædepudesvidninger til livs.
Dansk hygiejnepulver er afprøvet i Rusland med god effekt.

Russere efterspørger kyllingefødder. Derfor er det, udover det rent dyrevelfærdsmæssige, helt afgørende for producenternes afsætningsmuligheder, at kyllinger produceres uden svidninger på trædepuderne.
Det har den danske producent J.N. Jorenku, Tappernøje, erfaret, og virksomheden har de seneste to år arbejdet intenst på at få deres hygiejneprodukt Staldren registreret, testet og solgt ind på det russiske marked.
Det oplyser Jens Rasmussen, der er salgs- og marketingchef hos Jorenku.
“Staldren er testet på farmniveau i samarbejde med lokale farmere, foderstoffirmaer, dyrlæger og laboratorier. I kyllinghusene har forsøgene kørt med Staldren i 1-3 huse, sammenlignet med 1-3 kontrolhuse på samme farm uden Staldren”, forklarer Jens Rasmussen.

Gode resultater

Ifølge salgschefen har Staldren vist gode resultater på blandt andet forbrændinger af trædepuder, på tilvækst og på dødelighed.
“Vi har dokumentation for at trædepudeskader er faldet fra 81 procent til 20 procent. Og da kyllingefødder sælges i stor stil i Rusland, er det meget væsentligt for producenterne, at de har disse problemer helt under kontrol”, forklarer han.
“Minimeringen af trædepudeskaderne skyldes, at Staldren neutraliserer, og dermed minimerer ammoniaktrykket i kyllingehuset. Det er netop ammoniakken som »brænder« trædepuderne”, uddyber Jens Rasmussen.

Høj tilvækst og lav dødelighed

Udover et fald i antallet af trædepudeskader, viser forsøgene også højere tilvækst og lavere dødelighed.
“Den daglige tilvækst er steget betydeligt. Ved brug af Staldren er tilvæksten steget 50 gram pr. kylling på en farm, der i alt producerer 5.000.000 kyllinger om året. Den højere tilvækst skyldes Staldrens udtørende effekt, som giver et meget bedre miljø i huset”, fremhæver Jens Rasmussen.
Ifølge ham viser forsøgene også lavere dødelighed.
“Dødeligheden er faldet fra cirka 200 pr. dag til under 25 om dagen. Faldet skyldes, at bakterierne har væsentlig ringere levevilkår på grund af produktets desinficerende virkning”, oplyser han.
Jens Rasmussen oplyser, at den benyttede mængde Staldren under forsøgene har været 16-18 sække à 25 kilo. Staldren kan benyttes til alle former for fjerkræavl.

Specielt marked

Salgschefen forklarer videre, at det russiske marked er specielt og krævende at begå sig på. Der kræves stor tilstedeværelse. Men forsøgene, sammen med de seneste to års markedsføringsindsats, har givet en fornuftig position på markedet. “Flere »fullloads« Staldren er allerede sendt af sted til både kyllinge-, svine- og mælkeproducenter, og vi har fået mange genbestillinger”, lyder det fra Jens Rasmussen, som ser et stort fremtidigt potentiale i det russiske marked.

Kilde: Effektivt Landbrug, d. 20. februar 2010