Caustic soda from JorenkuCaustic soda from Jorenku

Kaustisk soda til kvæg

Kaustisk soda, som også er kendt under betegnelserne natriumhydroxid og ætsnatron, er et stærkt ætsende produkt med flere fordele. Til kvæg er det dog særligt velegnet til sodabehandling af korn.

Fordele ved produktet

Ved anvendelse af produktet til sodabehandling af korn til kvæg opnås en værdifuld beskyttelse af stivelsen i vommen. Denne beskyttelse medfører en langsommere omsætning af stivelsen, da fordøjelsen heraf skifter fra vommen til tarmene. En proces der kan bidrage positivt til, at kvæget opnår forbedret foderudnyttelse og samtidig opretholder en mere stabil vom-pH. Begge dele noget som bidrager til den generelle sundhed blandt dyrene. 

OBS: Produktet er godkendt til desinfektion af bygninger og anlæg i økologisk husdyrproduktion, men det må ikke anvendes til sodabehandling af korn i økologiske husdyrproduktioner.

Specifikation

Sodaen leveres i sække med 25 kg samt på paller med 49 sække.

Var det ikke den type fodertilskud, du søgte? Udforsk vores omfattende udvalg af fodertilskud til kvæg og find den perfekte sammensætning, der opfylder behovene i din kvægbesætning – uanset om du har malkekvæg eller kødkvæg.

Vil du i stedet for læse mere om rengøring og desinfektion med soda? Så kan du blive klogere her.

Download brochurer om Kaustisk soda

Download sikkerhedsdatablad